Evästeet


WWW.SYMBIOSYS.FI -sivustolla

(Päivitetty 26.05.2023)

1 – Johdanto

Tässä asiakirjassa kuvattu evästekäytäntö koskee verkkosivustoa symbiosys.fi (jäljempänä ”verkkosivusto”). Sen tarkoituksena on ilmoittaa verkkosivuston käyttäjälle (jäljempänä ”käyttäjä”) verkkosivuston julkaisijan – yrityksen BIOCODEX SAS (jäljempänä ”julkaisija”) – suorittamasta evästeiden käsittelystä, käytetyistä evästeistä ja siitä, miten käyttäjä voi vastustaa niitä.

2 – Yleistä

Mikä on eväste?

”Eväste” on tekstitiedosto, joka sijoitetaan käyttäjän laitteelle verkkosivustoa selattaessa. Evästeiden avulla organisaatiot saavat yleiskuvan käyttäjien verkkotoiminnasta.

Toimintaperiaate: Verkkosivusto välittää evästeet käyttäjän selaimelle. Selain säilyttää evästeitä tietyn ajan ja palauttaa ne verkkosivustolle aina, kun yhteys muodostetaan uudelleen. Periaatteessa evästeitä on helppo tarkastella ja poistaa.

Evästeet ovat vaarattomia, sillä ne eivät sisällä suoritettavaa koodia. Ne täydentävät verkkosivustoille tärkeitä toimintoja ja niitä käytetään esimerkiksi asiakastunnuksen tai navigointiasetusten tallentamiseen, navigoinnin jäljittämiseen, tilastointiin tai markkinointitarkoituksiin.

Evästeet voivat kuitenkin tallentaa riittävästi tietoa käyttäjän tunnistamiseksi ilman hänen suostumustaan, ja joissakin tapauksissa niitä voidaan käyttää yksityishenkilöiden profiilien luomiseen. Siksi on välttämätöntä, että evästeiden hallintaa valvotaan tietosuojan puitteissa.

Evästetyypit

Yleensä evästeet voidaan luokitella kolmella eri tavalla: alkuperän, käyttöiän tai tarkoituksen mukaan.

Alkuperä:

Ensimmäisen osapuolen evästeet – Nämä evästeet asetetaan suoraan sivuston, jolla käyttäjä vierailee, toimesta.

Kolmannen osapuolen evästeet – Nämä evästeet asetetaan kolmannen osapuolen organisaation, kuten mainostajan, toimesta.

Kesto:

Istuntoevästeet – Nämä evästeet ovat väliaikaisia ​​ja vanhenevat käynnin (istunnon) lopussa tai kun selain sulkeutuu.

Pysyvät evästeet – tähän luokkaan kuuluvat kaikki ne evästeet, jotka pysyvät vierailijan laitteessa, kunnes ne poistetaan. Nämä evästeet voidaan poistaa manuaalisesti tai automaattisesti (riippuen evästeen vanhentumispäivästä tai selaimen sulkemisesta).

Tarkoitus:

Välttämättömät evästeet – Nämä evästeet tekevät verkkosivustosta käyttökelpoisen ja käyttäjäystävällisen sallimalla perustoimintoja kuten sivustolla navigoinnin ja lomakkeiden käytön. Verkkosivusto ei toimi sujuvasti ilman näitä evästeitä.

Etusijaevästeet (toiminnallisuusevästeet) – Nämä evästeet antavat verkkosivustolle mahdollisuuden säilyttää tietoja, jotka vaikuttavat sivuston näkymään tai käyttöön, kuten valittu kieli tai alue.

Tilastolliset evästeet (suorituskykyevästeet) – Nämä evästeet auttavat verkkosivuston omistajaa keräämään ja ymmärtämään käyttäytymistä sivuilla. Tavoitteena on parantaa verkkosivuston käytettävyyttä jatkossa. Vaikka nämä evästeet ovat tarkoitettu verkkosivuston omistajan käyttöön, ne voivat tulla myös kolmansilta osapuolilta, jotka saattavat puolestaan seurata kävijöitä markkinointitarkoituksiin.

Markkinointievästeet – Nämä evästeet seuraavat käyttäjän verkkotoimintaa auttaakseen mainostajia esimerkiksi tuottamaan osuvampia mainoksia. Nämä evästeet voivat jakaa tietoja muiden organisaatioiden tai mainostajien kanssa. Nämä ovat pysyviä evästeitä ja melkein aina kolmansilta osapuolilta.

 

3 – Yleiset säännökset

Sivuston evästeiden hallinta on julkaisijan toteuttamaa henkilötietojen käsittelyä. Seuraavia säännöksiä sovelletaan kaikkiin sivustolla käsiteltyihin evästeisiin, ellei erityisissä säännöksissä toisin mainita. 

Oikeudellinen kehys

Julkaisija rekisterinpitäjänä ilmoittaa käsittelevänsä evästeitä verkkosivustolla luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaaseen liikkuvuuteen sovellettavien asetusten, erityisesti asetuksen (EU) 2016 mukaisesti. / 679, 27. huhtikuuta 2016 – Yleinen tietosuoja-asetus (jäljempänä ”GDPR”).

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tunnetaan seuraavasti:

BIOCODEX, Ranskan lain mukainen yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka osakepääoma on 4 284 000 euroa, rekisteröity kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 562 064 600 R.C.S. Créteil, kotipaikka 7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Ranska, edustajana Jean-Marie Lefèvre, asianmukaisesti valtuutettuna puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Asianomaiset henkilöt

Käsittely koskee:

– verkkosivuston käyttäjiä;

– henkilöstöä, joka vastaa verkkosivuston sisällön julkaisemisesta ja teknisestä hallinnoinnista;

– asianomaisten palveluntarjoajien henkilöstöä.

 

Tietojen vastaanottajat

Tarpeista riippuen kaikki tiedot tai osa niistä ovat vastaanottajia:

– verkkosivuston käyttäjä;

– julkaisijan henkilöstö, joka vastaa sisällön ja teknisten mainosten julkaisemisesta

– asianomaisten palveluntarjoajien henkilöstö

– kolmannet osapuolet, jotka vastaanottavat tietoja evästeistä.

Kolmansille osapuolille tarkoitettujen evästeiden tiedot voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle.

 

Käyttäjän oikeudet evästeisiin

Verkkosivusto voi tallentaa evästeitä käyttäjän päätelaitteeseen vain, jos ne ovat ehdottoman välttämättömiä sen toiminnalle. Muun tyyppisten evästeiden käyttö edellyttää käyttäjän suostumusta.

Verkkoselaimen asetukset

Käyttäjä voi estää evästeiden sijoittamisen laitteeseensa tai poistaa olemassa olevat evästeet verkkoselaimen asetuksista. Ohjeet evästeiden hallintaan löytyy käytetyn selaimen ohjeosioista. On kuitenkin huomattava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivustoilla.

Parametriasetus verkkosivustotasolla

Ensimmäisen vierailunsa aikana verkkosivustolla käyttäjän on ilmaistava valintansa evästeitä koskevan ilmoitusmoduulin kautta (jäljempänä ”evästebanneri”), ennen kuin hän jatkaa navigointia Sivustolla. Evästeet tallennetaan vain, jos Käyttäjä hyväksyy ne. Käyttäjä voi hyväksyä tai hylätä evästeet joko maailmanlaajuisesti tai palvelukohtaisesti. Kun asetukset on tehty, Käyttäjä voi muuttaa valintojaan milloin tahansa evästebannerista.

Oikeudelliset tiedot

GDPR: n mukaisesti Käyttäjällä on oltava pääsy henkilötietoihinsa ja oikeus tutustua, oikaista, poistaa, rajoittaa tai vastustaa näitä. Oikeuksiensa tai henkilötietojensa käsittelyä koskevien kysymysten osalta Käyttäjän on otettava yhteyttä BIOCODEXin tietosuojavastaavaan:

Biocodex OY

Data Privacy Coordinator

Metsänneidonkuja 4

PO Box 52

FI-20101 Espoo, Finland

dataprivacy@biocodex.fi

+358 9 329 59100

 

Käyttäjällä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen turvallisuus

Julkaisija toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimet käyttäjän henkilötietojen turvallisuuden säilyttämiseksi ja pyrkii erityisesti estämään niiden vääristymisen tai vahingoittumisen tai luvattoman kolmannen osapuolen pääsyn niihin.

Julkaisija käyttää verkkosivuston https-protokollaa. Tämän suojausmekanismin avulla käyttäjä voi tarkistaa käyttämänsä verkkosivuston henkilöllisyyden luotettavuudestaan ​​tunnetun kolmannen osapuolen viranomaisen myöntämän todennustodistuksen ansiosta. Se antaa myös mahdollisuuden taata käyttäjän lähettämien tietojen luottamuksellisuus ja eheys, kuten kolmansille osapuolille välitetyt evästeistä saadut tiedot.

 

4 – Erityissäännökset

Seuraavat säännökset tarkentavat verkkosivuston käyttämiä evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeiden osalta tämä tieto on saatavilla evästebannerin kautta.

Ensimmäisen osapuolen evästeet

Tarkoitus

Julkaisija käyttää sisäisiä evästeitä, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle.

Oikeusperusta

Käsittely on välttämätöntä BIOCODEXin oikeutetun edun saavuttamiseksi verkkosivustolla toimiakseen sekä ylläpitääkseen suhdetta käyttäjään.

 

Tiedot evästeistä

Evästeen nimi                  Toiminto                         Kesto

_icl_current_language           muistaa kieliasetukset              1 päivä

tartaucitron                    säästää evästeiden suostumusta     1 vuosi

Nämä evästeet antavat Sivuston toimia oikein. Käyttäjä voi poistaa ne esimerkiksi käyttämällä selaimen evästeisiin liittyviä asetuksia, mutta hänen kokemuksensa Sivustolla voi heikentyä, samoin kuin muilla verkkosivustoilla.

 

Kolmannen osapuolen evästeet

Tarkoitus

Julkaisija käyttää kolmannen osapuolen evästeitä verkkosivuston ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen.

Oikeusperusta

Käsittely vaatii käyttäjän suostumuksen

Toiminnot evästeiden avulla

  • Sivuston yleisön mittaaminen (Google Analytics, Yandex)
  • Markkinointianalyysi (Google Tag Manager, Doubleclick, Facebook Pixel)
Käyttäjä voi saada yksityiskohtaista tietoa sivustolla käytetyistä kolmannen osapuolen evästeistä evästebannerin kautta.