Yleiset käyttöehdot

www.symbiosys.fi -sivustolla

(Päivitetty 30.3.2023)

1 – Johdanto

 

Nämä yleiset käyttöehdot (jäljempänä ”GTU”) koskevat verkkosivuston www.symbiosys.fi (jäljempänä ”verkkosivusto”) käyttöä sekä sen sisältöä. Käyttöehdot ovat voimassa BIOCODEX OY:n (”BIOCODEX”) ja verkkosivuston käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä

Käymällä verkkosivustolla, käyttämällä sen sisältöä ja tarjottua valikoimaa Käyttäjä hyväksyy käyttöehtojen sisällön kokonaisuudessaan, jotka ovat voimassa milloin tahansa. Käyttäjää kehotetaan lukemaan Ehdot säännöllisesti, jotta hän voi nähdä mahdolliset päivitykset.

 

2 – Legal information

Website owner

BIOCODEX

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

France  

+33 (0)1 41 24 30 00

 

BIOCODEX OY

Metsänneidonkuja 4

PO Box 52

FI-20101 Espoo, Finland

+358 9 329 59100

 

Verkkosivustojen isännöinti

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D

92210 SAINT CLOUD

France

+33(0) 1 41 16 34 95


3 – Sivuston tarkoitus ja pääsy palveluihin Sivusto on suunniteltu esittämään ja markkinoimaan seuraavia valmisteita:

– SYMBIOSYS alflorex® (ravintolisä).


Sivusto on kaikkien käyttäjien käytettävissä, joilla on pääsy Internetiin. Kaikki verkkosivuston käyttöön liittyvät kulut (tietokonelaitteistot, ohjelmistot, Internet-yhteys jne.) ovat käyttäjän vastuulla.

Sivuston avulla käyttäjä voi käyttää seuraavia palveluja:

  • yleistä tietoa seuraavista valmisteista: SYMBIOSYS alflorex®
  • uutisartikkelit ja vinkit (blogi)
  • jälleenmyyjät
  • yhteydenottolomake

BIOCODEX pyrkii varmistamaan, että verkkosivusto ja sen sisältö ovat aina saatavilla. BIOCODEX ei kuitenkaan ole vastuussa saatavuuskatkoksista, joten sitä ei voida missään tapauksessa pitää vastuullisena tällaisesta saatavuuden puutteesta. Käyttäjä sitoutuu siten olemaan vaatimatta korvausta kustantajalta ja toimittajiltaan, jos verkkosivusto ei ole käytettävissä silloin, kun käyttäjä haluaa käyttää sitä.

Verkkosivustoa ja sen tarjontaa voidaan häiritä, sulkea tai muuttaa huoltotyöhön liittyvistä syistä tai muista syistä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Julkaisija ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat häiriöistä, keskeytyksistä, tietokoneviruksista, toimintahäiriöistä tai päätelaitteen katkaisuista, jotka saattavat väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn tai navigoinnin.

Vaikka julkaisija on huolehtinut Sivuston kehittämisestä erittäin huolellisesti, se saattaa silti sisältää epätarkkuuksia. Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan julkaisijalle optimointiehdotuksista.

 

4 – Vastuut

Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti kustantajan markkinoimat ravintolisät ilmoitetaan Ranskan kilpailun, kuluttaja-asioiden ja petosten torjunnan pääosastolle (DGCCRF).

Ravintolisän ottaminen ei korvaa monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota, eikä terveellisiä elämäntapoja.

Kaikki verkkosivustolla tarjottavat hyvinvointiin liittyvät tiedot esitetään vain tiedotustarkoituksiin. Nämä tiedot eivät väitä kattavan kaikkia hyvinvoinnin ja ravitsemuksen näkökohtia. Käyttäjä käyttää verkkosivustoa omalla vastuullaan. Erityisesti hän myöntää ja suostuu olemaan turvautumatta sen sisältämiin tietoihin tehdäkseen päätöksiä terveydestään tai mahdollisesta lääkehoidosta ilman terveydenhuollon ammattilaisen neuvoja.

Julkaisija pyrkii toimittamaan laadukkaita, vahvistettuja tietoja. Tietolähteitä ei kuitenkaan voida täysin taata.

Kaikki verkkosivustolla olevat ”lähtevät” linkit mahdollistavat käyttäjän pääsyn tietoihin ja muihin Internetissä saatavilla oleviin täydentäviin resursseihin tai jakaa tietoja sosiaalisissa verkostoissa. Julkaisijalla ei ole keinoja hallita näiden täysin itsenäisten kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä, eikä sitä sellaisenaan voida pitää vastuussa seurauksista, jotka aiheutuvat näiden kolmansien osapuolten sivustoille pääsemisestä ja niiden sisällöstä.

Käyttäjä voi asettaa hyperlinkin verkkosivustolle vain julkaisijan virallisella ja etukäteen antamalla luvalla.

 

5 – Tekijänoikeudet

Verkkosivusto ja kaikki sen sisältö (esim. tavaramerkit, logot, teksti, kuvat, tietokannat jne.) ovat yksinomaan julkaisijan omistuksessa ja muodostavat tekijänoikeudella suojattua materiaalia.

Käyttäjä saa käyttää verkkosivustoa vain yksityiseen käyttöön. Verkkosivuston tai verkkosivuston osien osittaista tai täydellistä jäljentämista mediasta ja muodosta riippumatta muihin tarkoituksiin kuin yksityiseen käyttöön ja erityisesti kaupallisiin tarkoituksiin tai muuhun Verkkosivuston ja sen sisällön käyttöön, joka on ristiriidassa Ehtojen kanssa, ei sallita ilman BIOCODEXin nimenomaista kirjallista suostumusta.

Sama koskee verkkosivustolla olevia tietokantoja, joita suojaavat Ranskan 1. heinäkuuta 1998 päivätyn lain säännökset, jotka koskevat tietokantojen oikeudellisesta suojasta 11. maaliskuuta 1996 päivätyn eurooppalaisen direktiivin saattamista osaksi Ranskan immateriaalioikeuksia.

Verkkosivustolla olevat tuotemerkit ja logot ovat rekisteröityjä tuotemerkkejä (osittain kuviollisia ja muita). Lisäksi verkkosivustolla olevat kuvat ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Mainittujen kuvien, tuotemerkkien tai logojen kopioiminen osittain tai kokonaan tämän Internet-sivuston osista ei ole sallittua ilman kustantajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, kuten Ranskan henkisen omaisuuden säännöstön artiklassa L 713-2 on määritelty.

Kuvat: istock.com, gettyimages.fr ja shutterstock.com

 

6 – Tietosuoja

Julkaisija sitoutuu noudattamaan henkilötietojen suojaan sovellettavia säännöksiä, erityisesti 27. huhtikuuta 2016 annettua asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus).

Käyttäjä voi vapaasti selata verkkosivustoa toimittamatta nimenomaisesti henkilökohtaisia tietoja. Häntä voidaan kuitenkin vaatia toimittamaan häntä koskevat tiedot, esimerkiksi ottamalla yhteyttä julkaisijaan. Lisäksi Sivusto käyttää ”evästeitä”, jotka voivat lähettää Käyttäjää koskevia tietoja kolmansille osapuolille.

Jotta ymmärtäisi, miten verkkosivustolla olevia henkilötietoja käsitellään, käyttäjän on luettava huolellisesti sivuston tietosuojakäytäntö ja evästekäytäntö.

Sivuston käyttö tarkoittaa itse asiassa sitä, että Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt nämä asiakirjat ja että hän on sitoutunut tutustumaan niihin säännöllisesti.

 

7 – Sovellettava laki ja toimivaltainen toimivalta

 

Yleisiä käyttöehtoja säännellään Suomen laissa. Kaikki ristiriidat tai tulkintaerot kuuluvat Suomen tuomioistuinten toimivaltaan.