Mikrobiomi

Mikrobiomi – suolistomme tärkeät pieneliöt

hyvinvointi

Ihmisen hyvinvoinnista huolehtii sisäinen ekosysteemi: suoliston bakteerikanta eli mikrobiomi. Monet meistä eivät ole kuulleet ihmisen mikrobiomin ja hyvinvoinnin välillä olevasta yhteydestä, joka antaa meille mahdollisuuden hyötyä omien valintojemme kautta mikrobiomin tuomista hyvinvointivaikutuksista.

Ihmisen mikrobiomi koostuu biljoonista elimistön eri osissa sijaitsevista mikro-organismien yhdyskunnista. Suurin niistä on suoliston mikrobiyhdyskunta. Yli tuhannesta eri bakteerilajista koostuvan mikrobiomin monimuotoisuus on tärkeä elimistön sisäiselle tasapainolle.

Suoliston mikrobiomin bakteereista noin kolmannes on kaikille ihmisille yhteisiä. Kaksi kolmannesta on yksilöllisiä.

Lapsen mikrobiomin kehittyminen alkaa jo syntymästä, kun äidin synnytyskanavan mikro-organismit siirtyvät lapseen. Uusia mikrobeja lapsi saa ensimmäisinä vuosinaan rintamaidosta ja ravinnosta. Kolme-neljävuotiaan lapsen mikrobiomi on jo hyvin kehittynyt, mutta kehitys ja mikrobiomin muuttuminen jatkuu koko eliniän. Myös ravinto ja asuinpaikka muokkaavat ihmisen ja mikrobiomin välistä kiehtovaa symbioottista suhdetta. Ihmisen ja kehon, erityisesti suoliston mikrobiomin, välillä on riippuvuussuhde: suoliston mikrobeista saamamme hyöty riippuu siitä, mitä syömme.

Ei siis ole yllätys, että ruokavaliolla on suuri merkitys hyvinvoinnillemme. Hyvä ravinto on edellytys suoliston mikrobiomin kehittymiselle. Tämä ei koske vain varhaisia vuosia, jolloin mikrobiomi muodostuu, vaan koko elinikää vanhuuteen saakka. Perehtyminen suoliston mikrobiomin toimintaan auttaa meitä huolehtimaan hyvinvoinnistamme kaikissa elämän vaiheissa.

Suoliston mikrobiomin kehittymiseen ja suorituskykyyn ei vaikuta pelkästään ravinto. Myös terveen mielen ylläpitäminen on tärkeää.

Suolistoa kutsutaan usein toisiksi aivoiksi, ei pelkästään suoliston ja aivojen monien rakenteellisten ja kemiallisten yhteneväisyyksien vuoksi vaan myös siksi, että aivojen ja suoliston välillä on jatkuva suoli-aivoakseliksi kutsuttu yhteys. Riittävä uni, tietoisuusharjoitukset ja stressin välttäminen mahdollisuuksien mukaan voivat vaikuttaa suuresti suoliston mikrobiomiin.

Vaikka pikkuasioista ei tavallisesti kannatakaan hermoilla, ei omaan hyvinvointiin vaikuttavien elimistön pienten mikro-organismien tarpeisiin perehtyminen ole turhaa. Siitä voi saada pitkäaikaista hyötyä.

VIITTEET

https://www.bmj.com/content/361/bmj.k2179

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4056765/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143810/

Nämä artikkelit saattavat kiinnostaa sinua

See everything
article image
Resepti
Suolistoystävällinen ruokaviikko: Tiistai
Julkaistu 05 huhtikuuta 2023
article image
Resepti
Suolistoystävällinen ruokaviikko: Perjantai
Julkaistu 08 huhtikuuta 2022
article image
Resepti
Suolistoystävällinen ruokaviikko: Torstai
Julkaistu 07 huhtikuuta 2022